تبلیغات در گوگل (Google Ads)
 • Product 1

  Plan 1

  • حداکثر ورودی 2000
   متوسط تعداد ورود کاربر 400
   حداکثر کلید واژه نامحدود
   هزینه کلیک حداقل 1 سنت
   کنترل پنل اختصاصی
   نمایش در موبایل
   مدت زمان نامحدود
  به صورت یک بار
  7,790,000 ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  Plan 2

  • حداکثر ورودی 3000
   متوسط تعداد ورود کاربر 600
   حداکثر کلید واژه نامحدود
   هزینه کلیک حداقل 1 سنت
   کنترل پنل اختصاصی
   نمایش در موبایل
   مدت زمان نامحدود
  به صورت یک بار
  10,950,000 ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  Plan 3

  • حداکثر ورودی 5000
   متوسط ورود کاربر 1000
   حداکثر کلید واژه نامحدود
   هزینه کلیک حداقل 1 سنت
   کنترل پنل اختصاصی
   نمایش در موبایل
   مدت زمان نامحدود
  به صورت یک بار
  17,310,000 ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  Plan 4

  • حداکثر ورودی 10000
   متوسط ورود کاربر 2000
   حداکثر کلید واژه نامحدود
   هزینه کلیک حداقل 1 سنت
   کنترل پنل اختصاصی
   نمایش در موبایل
   مدت زمان نامحدود
  به صورت یک بار
  33,100,000 ریال
  سفارش دهید
 • Product 5

  Plan 5

  • حداکثر ورودی 20000
   متوسط ورود کاربر 4000
   حداکثر کلید واژه نامحدود
   هزینه کلیک حداقل 1 سنت
   کنترل پنل اختصاصی
   نمایش در موبایل
   مدت زمان نامحدود
  به صورت یک بار
  65,160,000 ریال
  سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution