هاست ارزان دایرکت ادمین

DhostF1

100 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
1 دامنه
10 ساب دامنه
پنل دایرکت ادمین

DhostF2

200 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
1 دامنه
10 ساب دامنه
پنل دایرکت ادمین

DhostF3

500 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
1 دامنه
10 ساب دامنه
پنل دایرکت ادمین

DhostF4

1024 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
1 دامنه
10 ساب دامنه
پنل دایرکت ادمین

DhostF5

2048 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
2 دامنه
10 ساب دامنه
پنل دایرکت ادمین

DhostF5G

5048 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
1 دامنه
10 ساب دامنه
پنل دایرکت ادمین

Powered by WHMCompleteSolution